Stefan Rowiński (ur. 10 sierpnia 1875 w Mirkowie, zm. 27 listopada 1943 w Ostrowie Wielkopolskim) ? księgarz polski, działacz społeczny i polityczny, delegat rządu londyńskiego na Wielkopolskę, związany z endecją; wybitny działacz oświatowy i kulturalny.

Absolwent Królewskiego Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, aktywny członek gimnazjalnego Towarzystwa Tomasza Zana. Doprowadził do zjednoczenia kół TTZ z Wielkopolski i Pomorza,a w latach 1898-1900 pełnił funkcję prezesa ostrowskiego koła zgodnie z ideami T. Zana.

Był jednym z pierwszych członków organizacji niepodległościowej "Zet" i Ligi Narodowej. W roku 1900 został relegowany z gimnazjum za przynależność do tajnych organizacji i rozpowszechnianie zakazanej literatury (przemycanej z emigracji lub Galicji). Zamknięta droga do dalszego kształcenia w Prusach, spowodowała wyjazd Rowińskiego do Krakowa i Lipska, gdzie pobierał nauki w zakresie księgarstwa i introligatorstwa.

W roku 1903 wrócił do Ostrowa i przejął po Witoldzie Leitgeberze księgarnię, drukarnie i wydawnictwo "Gazety Ostrowskiej" , która pod jego kierunkiem szybko zaczęła oddziaływać na teren całej południowej Wielkopolski. Był aktywnym organizatorem polskiego życia narodowego w czasie zaborów i uczestnikiem wydarzeń Republiki Ostrowskiej. Sprawił ,że jego księgarnia stanowiła miejsce spotkań ówczesnej ostrowskiej elity. Będąc działaczem ostrowskiego oddziału Towarzystwa Czytelni Ludowych, stał się pomysłodawcą i fundatorem bibliobusu - objazdowej biblioteki.

W czasie II wojny światowej współorganizował niepodległościową organizację Józefa Prądzyńskiego 'Ojczyzna". W latach 1919 - 1920 pełnił funkcję pierwszego burmistrza Ostrowa w II Rzeczypospolitej, a w całym okresie międzywojennym - radnego miejskiego. Dzięki jego staraniom powstała w Ostrowie słynna  po dziś dzień Fabryka Wagon.

Po śmierci pochowano go na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. Plac, przy którym znajdowała się prowadzona przezeń księgarnia i drukarnia nosi dziś nazwę placu Stefana Rowińskiego. Jako zasłużony obywatel dla miasta Ostrowa jest patronem ważnych instytucji takich jak Szkoła Podstawowa nr 13 czy Biblioteka Publiczna. Od 14 listopada 1989 roku pełni rolę patrona naszej Bursy.

Pisząc o Stefanie Rowińskim nie można nie wspomnień o jego żonie, matce czworga dzieci - Kazimierze z Portugalskich, którą poślubił w 1903 roku. Jako działaczka społeczna Kazimiera Rowińska była organizatorką Towarzystwa Czytelni Kobiet, a także została pierwszą prezeską Stowarzyszenia Kobiet Pracujących w Ostrowie Wielkopolskim.

 W każdą rocznicę nadania imienia  Stefana Rowińskiego Bursie Szkolnej młodzież odwiedza miejsca związane z patronem.