DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI BURSY SZKOLNEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Bursa Szkolna w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bursa-ostrow.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 15.06.2016r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji : 03.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • Nie wszystkie zamieszczone zdęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny

Dostępność architektoniczna 

Bursa posiada trzy wejścia –jedno główne oraz dwa boczne  usytuowane w szczytach budynku – z czego jedno  prowadzi  do pokoi gościnnych i pokoi przeznaczonych dla wychowanek w ciąży a drugie stanowi wejście gospodarcze. Do każdego wejścia prowadzi ciąg  schodów  zaopatrzony w poręcze. Na wszystkie piętra wewnątrz budynku prowadzą schody. Budynek w chwili obecnej nie jest wyposażony w windę , ani w inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Przemieszczanie się osób na wózku inwalidzkim jest niemożliwe. W najbliższym czasie planowany jest generalny remont placówki . Uwzględnione jest w nim zainstalowanie podnośnika, co pozwoli  osobom poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego na korzystanie z pomieszczeń znajdujących się na pierwszej kondygnacji budynku ( pokoi noclegowych , stołówki , świetlicy, pokoju wychowawców  oraz pomieszczeń biurowych). Dla osób niepełnosprawnych zostanie także dostosowany jeden pokój z pokoi gościnnych na parterze wraz z łazienką. Toalety dla osób o specjalnych potrzebach są niedostosowane. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników placówki .W budynku nie ma pętli indukcyjnej , oznaczeń kontrastowych oraz oznaczeń w alfabecie brajla.   Teren wokół bursy jest utwardzony. Wyznaczone są miejsca parkingowe bez wskazania stanowiska dla osób niepełnosprawnych.

 Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracje sporządzono dnia:29.03.2021r.
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 29.03.2021r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada : koordynator Katarzyna Rybicka
 • e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 62 7356095

Każdy ma prawo :

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • Wskazanie strony lub elementu strony, które dotyczy żądanie
 • Wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie , najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe , powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Bursy szkolnej W Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres : ul. Tomczeka 34 63-400 Ostrów Wlkp.
 • E-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 62 7356095

Skargi można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://rpo.gov.pl/